Watergang - Onder invloed

26 mei 2014 17:33
Bron: Politie.nl

Op de Dollard werd maandag rond middernacht een alcoholcontrole gehouden. Binnen vijftien minuten liepen daarbij twee bestuurders tegen de lamp.

De eerste automobilist had weliswaar gedronken maar had de alcohollimiet niet
overschreden en mocht dan ook snel weer doorrijden. De tweede bestuurder die
naar aanleiding van de blaastest op straat een ademanalyse moest laten doen, had
de limiet wel overschreden. De man had tweeenhalf keer zoveel drank op en kreeg
een proces-verbaal en een rijverbod van meerdere uren.

Noord-Holland Watergang

  • 100132295a7d0d33629f81d35e41ca0c